Title: Effect of the cutting conditions on surface roughness during 5-axis grinding of Maraging steel MS1
Other Titles: Vliv řezných podmínek na drsnost povrchu při 5-ti osém broušení vysokopevnostní oceli MS1
Authors: Farský, Jindřich
Zetek, Miroslav
Bakša, Tomáš
Kubátová, Dana
Hu, Yuan
Citation: FARSKÝ, J. ZETEK, M. BAKŠA, T. KUBÁTOVÁ, D. HU, Y.Effect of the cutting conditions on surface roughness during 5-axis grinding of Maraging steel MS1. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 4, s. 423-428. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2020
Publisher: Jan Evangelista Purkyne University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85098697864
http://hdl.handle.net/11025/42907
ISSN: 1213-2489
Keywords: Obecná tvarová plocha, broušení, 5-osá bruska, drsnost povrchu, NX, CAM
Keywords in different language: General shape surface;Grinding;5-axis grinder;Surface roughness;NX;CAM
Abstract: Tato práce pojednává o vlivu řezných podmínek a náklonu vřetena na drsnost povrchu při broušení složitých tvarovaných povrchů vysokopevnostní oceli MS1 na pětiosé brusce na nástroje ANCA MX7. Dosahovat vysoké kvality povrchu je nutné i na složitých tvarových površích. Pro tento experiment byla vybrána součást s komplexně tvarovaným povrchem, která byla vytištěna na stroji 3D tiskárny z vysokopevnostní oceli MS1. Cílem této práce je získat vliv řezných podmínek na broušení tvarově složitého povrchu ve vztahu k výsledné drsnosti povrchu. K tomu bylo zapotřebý navrhnout experiment s vhodnou technologií broušení, vytvořit upínací přípravek a vytvořit NC data v softwaru NX pro broušení složitých tvarových ploch
Abstract in different language: This work deals with the effect of the cutting conditions and the spindle tilt on the surface roughness when grinding complex shaped surfaces of Maraging steel MS1 on an ANCA MX7 5-axis tool grinding machine. It is necessary to grind complex shaped surfaces where high surface quality is important and requested. For this experiment was selected a component with a complex shaped surface which was printed on the 3D printer machine from maraging steel MS1. Since grinding of complex surfaces is being investigated, it is necessary to use CAM software for creat-ing an NC program. The aim of this work is to study the effects of the cutting conditions on the grinding of a com-plex shaped surface in relation to the resulting surface roughness. To do this, it was necessary to design an experi-ment with the appropriate grinding technology, create a clamp, and create NC data in NX CAM software for grinding the complex shape surfaces on the part
Rights: © Jan Evangelista Purkyne University
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KTO)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD