Title: K jádru učitelské práce: o didaktickém přístupu učitelů k učebním úlohám v době koronakrize (průzkum mezi plzeňskými učiteli)
Other Titles: To the core of teacher work: on teachers' didactic approach to learning tasks in times of corona crisis (Pilsen teacher survey)
Authors: Duffek, Václav
Kohout, Jiří
Kuberská, Markéta
Masopust, Pavel
Motlíková, Iva
Slavík, Jan
Stacke, Václav
Citation: DUFFEK, V. KOHOUT, J. KUBERSKÁ, M. MASOPUST, P. MOTLÍKOVÁ, I. SLAVÍK, J. STACKE, V.K jádru učitelské práce: o didaktickém přístupu učitelů k učebním úlohám v době koronakrize (průzkum mezi plzeňskými učiteli). Pedagogická orientace, 2020, roč. 30, č. 2, s. 184-191. ISSN 1211-4669.
Issue Date: 2020
Publisher: Česká pedagogická společnost
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42962
ISSN: 1211-4669
Keywords: učební úloha;koronakrize
Keywords in different language: learning task;corona crisis
Abstract: Tento příspěvek si klade za cíl shrnout základní poznatky o přístupu učitelů k přípravě a realizaci učebních úloh na začátku pandemie spojené s onemocněním COVID 19. Zaměřili jsme se na způsoby zadávání, realizace a hodnocení učebních úloh učitelé uplatňují během distančního způsobu výuky v různých oborech.
Abstract in different language: The summary of the teacher’s basic approaches to the preparation and realization of learning tasks at the coronacrisis beginning is the main aim of this text. We are focusing on the way of the task’s assignments and on the teacher’s evaluation of pupil’s work across three different subjects.
Rights: © Česká pedagogická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Články / Articles (KNJ)
Články / Articles (KVK)
Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
14138-29267-1-SM.pdf248,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD