Title: Oprávnění advokáta vyhledávat, přověřovat, předkládat a navrhovat důkazy v trestním řízení
Other Titles: The lawyer’s right to search for, review, submit and propose evidence in criminal proceedings
Authors: Kocina, Jan
Citation: KOCINA, J. Oprávnění advokáta vyhledávat, přověřovat, předkládat a navrhovat důkazy v trestním řízení. Bulletin advokacie, 2020, č. 10, s. 71-73. ISSN 1210-6348.
Issue Date: 2020
Publisher: Česká advokátní komora
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43031
ISSN: 1210-6348
Keywords: ochrana advokátů;oprávnění;advokáta;trestní řízení;důkaz
Keywords in different language: protection of lawyers;authorization;criminal proceedings;evidence;l awyer
Abstract: Článek popisuje oprávnění advokáta vyhledávat, prověřovat, předkládat a navrhovat důkazy v trestním řízení. Na základě upozornění advokáta Mgr. M. K. na nevhodný postup soudů ve věci týkající se prověřování skutečností vztahujících se k obsahu výpovědi svědků již vyslechnutých v průběhu trestního řízení, jejichž výslech v dalších stádiích trestního řízení byl očekáván. Tímto upozorněním se zabýval Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů, o čemž pojednává tento článek.
Abstract in different language: The article describes the lawyer's authority to search for, examine, submit and propose evidence in criminal proceedings. Based on the notice of the lawyer Mgr. M. K. on the inappropriate procedure of the courts in the case concerning the examination of facts related to the content of the testimony of witnesses already heard during the criminal proceedings, whose questioning was expected in the next stages of the criminal proceedings. This warning was addressed by the Committee on Professional Assistance and the Protection of the Interests of Lawyers, which is the subject of this article.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká advokátní komora v Praze
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Buletin_a_10.pdf2,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD