Title: Relationship between Mechanical Properties in 42SiCr and 42SiMn Medium-carbon Steels and Austempering Temperatures
Other Titles: Vztah mezi mechanickými vlastnostmi u 42SiCr a 42SiMn středouhlíkových ocelí a temperovacích teplot
Authors: Jeníček, Štěpán
Peković, Michal
Opatová, Kateřina
Vorel, Ivan
Citation: JENÍČEK, Š. PEKOVIĆ, M. OPATOVÁ, K. VOREL, I. Relationship between Mechanical Properties in 42SiCr and 42SiMn Medium-carbon Steels and Austempering Temperatures. Manufacturing Technology, 2021, roč. 21, č. 1, s. 71-75. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2021
Publisher: Jan Evangelista Purkyne University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85102405590
http://hdl.handle.net/11025/43219
ISSN: 1213-2489
Keywords: Austempering;CFB struktura;Křemík;Mechanické vlastnosti
Keywords in different language: Austempering;CFB structure;Silicon;Mechanical properties
Abstract: U konvenčních ocelí sestává bainitická mikrostruktura, která se tvoří za izotermických podmínek, z bainitického feritu a precipitátů karbidů, jejichž distribuce a velikost závisí na parametrech izotermického zpracování. U ocelí CFB (bezkarbidický bainit) jsou však hlavními mikrostrukturálními složkami bainitický ferit, zbytkový austenit, případně i M-A složka. CFB mikrostruktury mohou mít lepší tažnost a stejnou nebo dokonce vyšší pevnost než mikrostruktury bainitického feritu s precipitáty karbidů. Tato výhoda vyplývá z principu vzniku CFB mikrostruktury a souvisí s absencí křehkých karbidů a jejich substitucí zbytkovým austenitem. Tento článek zkoumá vliv austemperingu na mechanické vlastnosti nekonvenčních CFB ocelí 42SiCr a 42SiMn.
Abstract in different language: Sheet metal forming boundaries are established using the forming limit diagram (FLD). The Nakajima and Marciniak tests, which are based on stretching a material using a punch, are the most commonly used methods for determining the FLD or fracture forming limit diagram (FFLD). The results are usually evaluated by calculating local strain, strain rates, specimen thickness reduction or fracture strain. When the amount of experimental material is insufficient, miniaturization of the testing specimens may be a solution. However, the interchangeability of the results for standard and miniaturized specimens has not been proven yet. In this study, the Nakajima tests were performed using standard and sub-sized specimens made of manganese–boron steel 22MnB5, commonly used in the automotive industry. Afterwards, four FLD/FFLD evaluation methods were applied and compared. The miniaturized specimens yielded higher strain values, which was explained by the varied ratio of material thickness/punch diameter and different bending conditions. The highest compliance of the results was recorded for the standard and miniaturized FFLD
Rights: © J. E. Purkyne University
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202101-0005.pdf546,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD