Title: Numerical analysis of passenger kinematics and injury risks during a railway vehicle collision: The effect of safety belts
Other Titles: Numerická analýza kinematiky cestujících a rizik zranění při srážce kolejového vozidla: Účinek bezpečnostních pásů
Authors: Vychytil, Jan
Špirk, Stanislav
Citation: VYCHYTIL, J. ŠPIRK, S. Numerical analysis of passenger kinematics and injury risks during a railway vehicle collision: The effect of safety belts. Applied and Computational Mechanics, 2020, roč. 14, č. 1, s. 65-80. ISSN 1802-680X.
Issue Date: 2020
Publisher: University of West Bohemia
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85088523308
http://hdl.handle.net/11025/43220
ISSN: 1802-680X
Keywords: bezpečnost železničních vozidel;otevřený trenér;dopad;Virthuman
Keywords in different language: railway vehicle safety;open coach;impact;Virthuman
Abstract: Cílem tohoto příspěvku je přispět k výzkumu pasivní bezpečnosti cestujících v železničních vozidlech pomocí numerických simulací. Nejprve je v softwaru Virtual Performance Solution vytvořen typický interiér železničního vozidla. Zahrnuje modely sedadel s konečnými prvky. Jejich mechanické vlastnosti byly stanoveny experimentálně. Zvláštní pozornost je věnována stolu na zadním sedadle jako potenciálně škodlivému prvku. V numerických simulacích se uvažuje jak složený, tak rozložený stav tabulky. Cestujícího představuje virtuální model lidského těla Virthuman. Jeho struktura se skládá z tuhých těles a deformovatelných segmentů, aby se zohlednila deformovatelnost měkkých tkání. Umožňuje predikci rizika úrazu. Cílem numerických simulací je prozkoumat potenciální přínos standardních bezpečnostních pásů v železničním vozidle. Cestující proto sedí s ohledem na tři konfigurace: sezení bez omezení, pás s dvoubodovým pásem a tříbodový pás. Interiér je nabitý nárazovým pulzem předepsaným předpisem GM / RT2100. Výsledky jsou diskutovány z hlediska kinematiky cestujících a rizika zranění.
Abstract in different language: In conventional steels, bainitic microstructure which forms under isothermal conditions consists of bainitic ferrite and carbide precipitates whose distribution and size substantially depend on the parameters of isothermal treatment. In CFB steels (Carbide Free Bainite) however, the main microstructural constituents are bainitic ferrite, retained austenite and, sometimes, the M-A constituent. CFB microstructure may possess better ductility and the same or even higher strength than microstructures of bainitic ferrite and carbide precipitates. This advantage results from the principle of formation of the CFB microstructure and is related to the absence of brittle carbides and their substitution with retained austenite. This paper explores the effect of austempering on mechanical properties of unconventional CFB steels 42SiCr and 42SiMn.
Rights: © University of West Bohemia in Pilsen
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
562-3742-1-PB.pdf1,69 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD