Title: Adaptační proces, jeho význam a průběh v prvních dnech od nástupu do zaměstnání
Authors: Štich, Filip
Advisor: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Referee: Šimečková Neklová Markéta, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43244
Keywords: adaptace;zaměstnanci;zaměstnavatelé;proces;organizace;pandemie;covid-19;ochrana;řízení;lidské zdroje
Keywords in different language: adaptation;employees;employers;process;organization;pandemic;covid-19;protection;management;human resources
Abstract: Téma této bakalářské práce je proces adaptace nových zaměstnanců v organizacích. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Část teoretická se věnuje tématům v oblasti vedení zaměstnanců, fungování personálního útvaru, výběru a náboru zaměstnanců, ochraně zaměstnanců a zaměstnavatelů během pandemie. Praktická část se zabývá komparací adaptačního procesu zaměstnanců mezi veřejným a soukromým sektorem. Za účelem získání všech potřebných informací a dat jsem využil dotazníkovou metodu, kdy dotazníky byly doručeny na relevantní místa.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor thesis is a process of adaptation of new employees in organizations. The work itself is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part of this work deals with basic concepts of management, personal management, selection and recruitment of employees and a protection of employees and employers during pandemic. The practical part deals with a comparison of the adaptation process of employees between public sector institutions and companies in private sector. In order to get all the necessary information and data, I used a method of questionnaires which were sent out to relevant places.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Filip Stich.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
Stich F.-1.pdfPosudek vedoucího práce424,24 kBAdobe PDFView/Open
Stich F.-2.pdfPosudek oponenta práce432,36 kBAdobe PDFView/Open
Stich Filip.pdfPrůběh obhajoby práce331,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.