Title: Stavební a finanční analýza bytových domů o 3 až 7 podlažích
Authors: Radová, Monika
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43524
Keywords: bytové domy;hrubá stavba;stavební analýza;finanční analýza
Keywords in different language: apartment buildings;rough construction;building analysis;financial analysis
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá bytovými domy od jejich charakteristiky, historie a z toho plynoucích dnešních řešení v návaznosti na finanční analýzu. Práce porovnává finanční náročnost na hrubou stavbu bytových domů od 3 do 7 podlaží z vybraných stavebních materiálů od výrobců na dnešním trhu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with apartment buildings, their characteristics, history and the resulting today's solutions in connection with financial analysis. This thesis compares financial demands of the rough construction of apartment buildings of 3 to 7 floors of selected building materials from manufacturers on current market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Radova.pdfPlný text práce6,89 MBAdobe PDFView/Open
Radova_oponent.pdfPosudek oponenta práce698,55 kBAdobe PDFView/Open
Radova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,36 kBAdobe PDFView/Open
Radova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce226,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.