Title: Zrušení a zánik společenství vlastníků jednotek
Other Titles: Dissolution and termination of the association of unit owners
Authors: Dvořák, Tomáš
Citation: DVOŘÁK, T. Zrušení a zánik společenství vlastníků jednotek. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 6, s. 213-216. ISSN 1210-6410.
Issue Date: 2021
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43655
ISSN: 1210-6410
Keywords: společenství vlastníků jednotek;zrušení a zánik
Keywords in different language: association of unit owners;dissolution and termination
Abstract: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl s účinností od 1. 1. 2014 změny stran zrušení a zániku společenství vlastníků jednotek. Právní úprava pak byla změněna novelou občanského zákoníku provedenou zákonem č. 163/2020 s účinností od 1. 7. 2020. Účelem tohoto textu je novelizovanou právní úpravu analyzovat.
Abstract in different language: Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, brought with effect from 1 January 2014 changes to the parties of dissolution and termination of the association of unit owners. The legal regulation was then changed by an amendment to the Civil Code made by Act No. 163/2020 with effect from 1 July 2020. The purpose of this text is to analyze the amended legal regulation.
Rights: Plný text není přístupný.
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD