Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorJirásková, Lucie
dc.contributor.refereeCoufalová Jana, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2021-6-17
dc.date.accessioned2021-07-12T22:10:40Z-
dc.date.available2019-12-3
dc.date.available2021-07-12T22:10:40Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-4-29
dc.identifier83635
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44862
dc.description.abstractVypracovaná diplomová práce je zaměřena na uplatnění pohybových her v matematice, zejména pak na oblast početních operací, geometrie a slovních úloh v učivu matematiky ve třetím ročníku na prvním stupni základní školy. V teoretické části se věnuji třem hlavním kapitolám. V první kapitole popisuji RVP ZV, ŠVP, Matematika a její aplikace. Druhá kapitola je zaměřena na klasifikaci metod a forem práce, které učitelé využívají ve výuce. V poslední kapitole vymezuji pojem hra, objevují se zde základní definice. Praktická část obsahuje mnou vymyšlené pohybové činnosti zaměřené na třetí ročník na prvním stupni základní školy.cs
dc.format67 s. (100690 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=83635-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpohybová hracs
dc.subjectpočetní operacecs
dc.subjectgeometriecs
dc.subjectslovní úlohacs
dc.titlePohybové činnosti v matematicecs
dc.title.alternativeMovement activities in mathematicsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis focuses on application of physical activities in mathematics, especially the area of arithmetic operations, geometry and verbal exercises in mathematics in the third year of elementary school. There are three main chapters in the theoretical part. In the first chapter I am describing Framework Education Programme for Elementary Education, School Education Programme, Mathematics and its application. The second chapter is focused on classification of methods and forms of work, which teachers use in education. In the last chapter I specify the concept of a game, there are basic definitions. The practical part contains physical activities for the third year of elementary school invented by me.en
dc.subject.translatedphysical activityen
dc.subject.translatedarithmetic operationen
dc.subject.translatedgeometryen
dc.subject.translatedverbal exerciseen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_2021_Jiraskova Lucie.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
diplomova prace_Jiraskova.pdfPosudek oponenta práce203,51 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce42,15 kBAdobe PDFView/Open
Jiraskova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce452,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.