Title: Mikrovia substráty
Authors: Navrátil, Jiří
Referee: Řeboun Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Urbánek Jan, Doc. Ing. CSc.
Syrový Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46505
Keywords: tištěná elektronika;aerosol jet;tištěný rezistor;senzor;vlákno;elektrochemický senzor;oxid dusičitý;etylen;no2;c2h4
Keywords in different language: printed electronics;aerosol jet;printed resistor;sensor;fiber;thread;electrochemical sensor;nitrogen dioxide;ethylene;no2;c2h4
Abstract: Tato disertační práce se zabývá tištěnou elektronikou, zejména pak využitím unikátní tiskové technologie Aerosol Jet v této oblasti. V teoretické části práce je shrnut současný stav poznání a jsou popsány jedny z nejběžněji využívaných selektivních tiskových technologií. Experimentální část práce je zaměřena na aplikaci tiskových technologií (obzvláště technologie Aerosol Jet) v oblasti tištěných rezistorů a kontaktování součástek pro keramické substráty technologie TPC (thick printed copper) a nízkoteplotní substráty a na aplikaci v oblasti senzorových elementů, kde jsou realizovány plně tištěné senzory teploty na vlákenných strukturách a elektrochemické senzory oxidu dusičitého (NO2) a etylenu (C2H4).
Abstract in different language: The thesis is focused on printed electronics, especially on utilizing unique Aerosol Jet printing technology in this field. It also describes state of art of printed electronics and a few of the most commonly used selective printing technologies today. The experimental part is focused on utilizing printing technologies (primarily Aerosol Jet) in the field of printed resistors for TPC technology and SMD components interconnecting for ceramics substrates of TPC (thick printed copper) technology and also for low temperature substrates. The experimental part is also focused on fully printed sensors. The temperature sensors on thread like structures and electrochemical sensors of nitrogen dioxide (NO2) and ethylene (C2H4) were realized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace_Navratil_2021.pdfPlný text práce4,48 MBAdobe PDFView/Open
navratil_publ.pdfPosudek vedoucího práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
navratil_opon.pdfPosudek oponenta práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
navratil_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce550,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.