Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSlavíková, Eva
dc.contributor.authorKrotký, Jan
dc.date.accessioned2022-01-03T11:10:53Z
dc.date.available2022-01-03T11:10:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationInovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2021, č. 2, s. 55-61.cs
dc.identifier.urihttp://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2021/12/Itev_2_2021.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46517
dc.description.abstractČlánek nastiňuje pedagogický experiment, jehož cílem bylo ověřování matematických výsledků a potvrzení zvolených strategií pomocí algoritmických postupů. Rozvíjení algoritmického myšlení v kontextu matematických úloh se provedlo pomocí robotické pomůcky Ozobot, se kterou žáci prvního stupně pracovali. Experimentu se účastnily dvě skupiny žáků z prvního stupně, 17 žáků z prvního ročníku a 18 žáků ze čtvrtého ročníku. Matematické úlohy se skládaly ze dvou částí, z části matematické, v níž se zkoumaly strategie a výsledky. Druhá část pod názvem modifikační obsahovala algoritmické postupy, jež suplovaly klasickou matematickou zkoušku. V závěru sondy se vyhodnocovala účinnost v praxi, zmíněna byla některá úskalí při programování a v konečné fázi byla pozornost věnována žákovské reflexi.cs
dc.format7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectalgoritmické myšlenícs
dc.subjectkonstruktivistický přístupcs
dc.subjectmatematická prostředícs
dc.subjectHejného metodacs
dc.subjectkódovánícs
dc.subjectOzobotcs
dc.titleRozvoj algoritmického myšlení v kontextu řešení matematických úloh na 1. stupni základní školycs
dc.title.alternativeAlgorithmic thinking development through mathematical tasks at primary schoolsen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article introduces a pedagogical experiment which is aimed on verification of mathematical results and on confirmation of the selected strategies through algorithmic processes. The algorithmic thinking in the context of mathematical tasks was developed by means of a robotic tool called Ozobot, which was used by primary-school pupils. There were two groups of primary-school pupils participating, 17 pupils from the first class year and 18 from the fourth class year. Mathematical tasks consisted of two parts. In the first part, strategies and results were examined. The second part was called the modification part and included algorithmic processes, which were a substitute for a classic mathematical exam. The end of the probe concluded the effectiveness in practice, mentioning some difficulties during programming and the final stage was focused on learner reflection.en
dc.subject.translatedalgorithmic thinkingen
dc.subject.translatedconstructivist approachen
dc.subject.translatedmathematical environmenten
dc.subject.translatedHejný 's methoden
dc.subject.translatedcodingen
dc.subject.translatedOzoboten
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Číslo 2 (2021)
Číslo 2 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Itev_2_2021-55-61.pdfPlný text333,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.