Title: COVID-19 pandemic and the sharing economy
Other Titles: Pandemie COVID-19 a sdílená ekonomika
Authors: Šafrová, Dominika
Hejduková, Pavlína
Citation: ŠAFROVÁ, D. HEJDUKOVÁ, P. COVID-19 PANDEMIC AND THE SHARING ECONOMY. Humanities and Social Sciences, 2021, roč. 28, č. 3, s. 55-64. ISSN: 2300-9918
Issue Date: 2021
Publisher: Publishing House of Rzeszów University of Technology
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46711
ISSN: 2300-9918
Keywords: pandemie COVID-19;sdílená ekonomika
Keywords in different language: COVID-19 pandemic;sharing economy
Abstract: Sdílená ekonomika se stala nedílnou součástí našich životů, a to v oblastech, jako je např. doprava, ubytování nebo jiné. Současná situace způsobená pandemií COVID-19 má nevyhnutelné dopady na sdílenou ekonomiku. Tento článek si klade za cíl určit dopady pandemie COVID-19 o ekonomice sdílení na základě odborných prací, studií a dostupná data zabývající se jeho aktuálním vývojem. Dopad, který bude mít pandemie lze považovat za důležité téma pro určení směru, kterým se bude sdílená ekonomika ubírat přijmout nebo jak by mohla být ekonomika sdílení udržena, pokud se pandemie brzy nezlepší.Současná situace může způsobit změny a přizpůsobení jednotlivých forem sdílené ekonomiky, jakož i ztrátu jejjíhovýznamu.
Abstract in different language: The sharing economy has become an integral part of our lives, being in the areas such as transport, accommodation or others. The current situation caused by the COVID-19 pandemic has had unavoidable effects on the sharing economy. This paper aims to determine the impacts of the COVID-19 pandemic on the sharing economy based on expert papers, studies, and available data dealing with its current development. The impact that the pandemic will have can be considered an important topic to determine the direction that the sharing economy will take or how the sharing economy could be sustained if the pandemic does not improve soon. The current situation can cause changes and adaptations to individual forms of the sharing economy, as well as the loss of their significance.
Rights: © CC BY-NC
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (RICE)
Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
HSS_Journal_2021.pdf2,98 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD