Title: Technické obory popularizované v historických i v současných časopisech
Other Titles: Technical fields popularized in historical and contemporary journals
Authors: Lukšíková, Marcela
Citation: LUKŠÍKOVÁ, M. Technické obory popularizované v historických i v současných časopisech. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2021, roč. neuveden, č. 2, s. 27-32. ISSN: 2571-2519
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46758
ISSN: 2571-2519
Keywords: Popularizace;časopisy;technické obory
Keywords in different language: popularization;journals;technical fields;analysis
Abstract: Na základě podrobného zkoumání náplně historických a současných časopisů bylo možné provést vzájemné porovnání jejich tvorby. Po prohlédnutí a přečtení historických časopisů byla sepsána jejich rešerše. Vybrané zajímavosti z technických časopisů byly použity jako náměty do výuky a zařazeny z hlediska přístupu a možnosti rozvoje žáků dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V současné době dochází v České republice k rozvoji technického vzdělávání, k jeho propagaci a popularizaci pomocí řady nástrojů.
Abstract in different language: Based on a detailed examination of the content of historical and contemporary journals, it was possible to make a mutual comparison of their work. After reviewing and reading historical magazines, their search was written. Selected interesting facts from technical journals were used as topics in teaching and included in terms of the approach and development opportunities of pupils according to the Framework Educational Program for Basic Education. The mention of the support of activities confirmed our fact that technical education, its promotion and popularization are still taking place in the Czech Republic.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Itev_2_2021.pdf1,92 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD