Title: Brick and Mortar Dreams and Nightmares: a Historical Look at the Role of Home Ownership in Britain
Other Titles: Sny a noční můry z cihel: historický pohled na vlastnické bydlení ve Velké Británii
Authors: Tihelková, Alice
Citation: TIHELKOVÁ, A. Brick and Mortar Dreams and Nightmares: a Historical Look at the Role of Home Ownership in Britain. American and British Studies Annual, 2021, roč. 14, č. 1, s. 142-153. ISSN: 1803-6058
Issue Date: 2021
Publisher: University of Pardubice
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85121433733
http://hdl.handle.net/11025/46909
ISSN: 1803-6058
Keywords: vlastnické bydlení, bytová krize, Right to Buy, Thatcherová, vlastnická demokracie, obecní bydlení
Keywords in different language: home ownership, housing crisis, Right to Buy, Thatcher, property-owning democracy, council housing
Abstract: Celonárodní zaujetí realitním trhem a vlastnickým bydlením Británii tradičně odlišuje od ostatních evropských zemí, kde je oblíbenou volnou nájemní bydlení, které s sebou nese jen málo negativních sociálních konotací. Pohled na vlastnické bydlení jako na potvrzení individuální důstojnosti jedince ve společnosti přetrvává dodnes, přestože se Spojené království v současné době potýká s obrovským nedostatkem bytů a s tím spojenou rostoucí nedostupnosti bydlení. V historické perspektivě tento článek identifikuje klíčové události, které přispěly k tomu, že vlastnické bydlení získalo pro Brity tak obrovskou společenskou hodnotu, a odhaluje řadu důležitých faktorů a nepříznivých sociálních důsledků přílišného důrazu na vlastnické bydlení. Zvláštní pozornost bude věnována konceptu vlastnické demokracie a politice Right to Buy, prosazované v 80. letech Margaret Thatcherovou. s cílem odhalit, jak přispěly k současné krizi bydlení.
Abstract in different language: Abstract The nationwide preoccupation with the “property ladder” and the high premium placed on owning one’s own home have traditionally set Britain apart from other European countries, where renting has been a popular living choice carrying few negative social connotations. The view of home ownership as the affirmation of the individual’s full membership in society persists to this day, despite the UK currently facing a massive housing shortage and growing unaffordability of homes. Taking a historical perspective, the paper identifies the key developments that have contributed to home ownership acquiring such enormous social value for the British and reveals a number of adverse social consequences of the overemphasis on owner-occupancy. Special attention will be devoted to the concept of property-owning democracy and the Right to Buy policies spearheaded by Margaret Thatcher in the 1980s, with the aim of revealing how they contributed to the housing crisis Britain is experiencing at present.
Rights: Plný text není přístupný.
© University of Pardubice
Appears in Collections:Články / Articles (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
14_Tihelková.pdf138,74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD