Číslo 2 (2020) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Kumpera, Jan
J. A. K. Komenský v kulturách vzpomínání. Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1 (8. 9.–21. 10. 2020).

Kilián, Jan
Studentská vědecká konference (SVK) ke starším dějinám Radnic

Kilián, Jank
Konference Města dobývaná, dobytá a okupovaná. Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století, Praha, 6. října 2020

Kilián, Jan
Kateřina VALENTOVÁ‑BOBKOVÁ – Jarmila HLAVÁČKOVÁ – Hedvika KUCHAŘOVÁ (red.), Knihovna jezuitské koleje v Telči. Katalog výstavy, Praha 2020, 171 s.

Kilián, Jan
Pavel HRNČIŘÍK, Bitva u Nördlingenu 5. a 6. 9. 1634 (=edice Útrapy a hrůzy třicetileté války 7), České Budějovice: Veduta 2020, 96 s.

Khás, Petr
Martin KOVÁŘ, Prezidenti rozdělené Ameriky, Praha: CMI News 2020, 224 s.

Kumpera, Jan
Jan Amos KOMENSKÝ, Labyrint světa a ráj srdce, Praha: Práh 2019, 286 s.

Němečková, Eva
Jan KILIÁN a kol., Horažďovice v raném novověku, České Budějovice: Veduta 2019, 287 s.

Řeháček, Karel
Jitka VLČKOVÁ – Eva NĚMEČKOVÁ – Pavel VLČEK, Kožlany. Stručné dějiny města a významné památky, Plzeň: NAVA 2018, 246 s.

Řeháček, Karel
Meziválečný vývoj v Německu a jeho dopady na situaci v západních Čechách

After the establishment of Czechoslovakia in October 1918, the newly formed state went through a number of internal crises, especially of economic, social, but also national character. The last crisis had its roots in the very architecture of the state under construction wit...

Morávková, Naděžda
Mladší generace Plzeňské historické školy a Václav Mentberger

The article deals with the so‑called younger Pilsen historical school and one of the important representatives of its non‑academic branch, Václav Mentberger. The Pilsen historical school was an informal association of historians working mainly within the Archive of the City of Pi...

Kolda, Jindřich , Vodochodská, Eva
K výzkumu klášterních knihoven raného novověku v českých zemích: přehlížená literatura a prameny

The aim of this article is to present archive sources and literature for the research of Czech monastic libraries, especially in the early modern period. Inventory works, that appear in the Czech lands, especially since the 18th century, are introduced. In addition to t...

Kozák, Pavel
Kostel Nejsvětějšího jména Ježíš zvaný Kostel U Ježíška

This study aims to outline the history and the structural alterations of the cultural extraordinary immovable protected landmark of The Church U Je‑ žíška in Pilsen. It also encompasses the historical figures linked to the building. This thesis is divided into several ...

Holý, Martin
Jan Kherner Plzeňský († 1612), profesor pražské utrakvistické univerzity a humanistický literát

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14