Title: Who Is Afraid of William Shakespeare? Shakespeare for Young Adults
Other Titles: Kdo se bojí Williama Shakespeara? Shakespeare pro mládež
Authors: Mišterová, Ivona
Citation: MIŠTEROVÁ, I. Who Is Afraid of William Shakespeare? Shakespeare for Young Adults. Brno studies in English, 2021, roč. 47, č. 1, s. 205-222. ISSN: 0524-6881
Issue Date: 2021
Publisher: Masaryk University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85122429345
http://hdl.handle.net/11025/47287
ISSN: 0524-6881
Keywords: William Shakespeare;dětská literatura;mládež;adaptace;loutkové divadlo;recepce
Keywords in different language: William Shakespeare;children’s literature;young adults;adaptation;puppetry;reception
Abstract: Díla klasické literatury často přitahují pozornost adaptátorů, zejména v oblasti kultury pro děti a mládež. Shakespearovy hry a sonety nejsou výjimkou. Vzniklo jak mnoho shakespearovských adaptací určených pro mládež, tak studií o těchto adaptacích. Českým shakespearovským adaptacím pro děti a mládež však dosud nebyla věnována příliš velká pozornost. Tento článek se zabývá různými způsoby, jak se mohou mladí čeští recipienti setkat se Shakespearovými hrami. Zaměřuje se především na české shakespearovské adaptace určené dětem a mládeži. Zkoumá řadu přepracování, jako jsou zkrácené české verze, scénické inscenace pro mládež a loutková představení, která jsou (v některých případech) diskutována v kontextu britského Shakespeara určeného mladistvému publiku.
Abstract in different language: Works of classic literature have often attracted the attention of adaptors, particularly in the field of children and youth culture. Shakespeare’s plays and sonnets are no exception. There have been both many Shakespeare adaptations intended for young people and studies on these adaptations. However, not much attention has been paid to Czech Shakespeare adaptations for children and young adults. This article explores the various ways young Czech adults can encounter Shakespeare’s plays. It focuses primarily on Czech Shakespeare adaptations intended for children and young adults. It examines a range of reworkings such as abridged Czech versions, stage productions for teenagers and puppet performances which are (in some cases) discussed in the context of the British Shakespeare aimed at a juvenile audience.
Rights: © Masarykova univerzita
Appears in Collections:Články / Articles (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1_BrnoStudiesEnglish_47-2021-1_13.pdf244,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD