Title: Impulsní napájecí systémy pro průmyslové aplikace
Authors: Valenta, Pavel
Referee: Hospodka Jiří, Doc. Dr. Ing.
Kolář Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Konečný Ivan, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47393
Keywords: piezoelektrický transformátor;piezoelektrický jev;piezo keramika;polarizace;rezonanční obvod;náhradní schéma;dc-dc měnič;budící obvody;galvanické oddělení;půl můstek;zesilovač ve třídě e;geiger-müllerova trubice;studená plazma.
Keywords in different language: piezoelectric transformer;piezoelectric effect;piezoceramic;polarization process;resonant circuit;equivalent circuit;dc-dc converter;driving circuit;galvanic isolation;half-bridge converter;e-class amplifier;geiger-müller tube;cold plasma.
Abstract: Předkládaná práce se zabývá možnostmi využití piezoelektrických transformátorů. Piezoelektrické transformátory přenášejí výkon pomocí mechanických vibrací. Přesto, že je princip piezoelektrických transformátorů znám již dlouhou dobu, je jejich použití velmi málo rozšířeno. Masivnější použití piezoelektrických transformátorů nastalo pouze v případě měničů pro napájení CCFL výbojek. Tato práce se zaměřuje na ucelený přehled o piezoelektrických transformátorech, zahrnující popis vlastností a chování piezoelektrických transformátorů, možnosti jejich buzení a řízení. V neposlední řadě se práce věnuje praktickým aplikacím piezoelektrických transformátorů a jejich uplatnění i v aplikacích, ve kterých nebyly dosud používány.
Abstract in different language: This thesis deals with the possibilities of using piezoelectric transformers. The piezoelectric transformers transfer energy from the primary side to the secondary side via mechanical vibrations. Although the principle of piezoelectric transformer has been known for a long time, piezoelectric transformers are not widespread. The piezoelectric transformers are mostly used only in CCFL invertors. This thesis aims at a comprehensive overview of the piezoelectric transformers, including a description of the properties and the behavior of the piezoelectric transformers, the possibility of ther driving and control. Last but not least the work deals with practical applications also in areas where the piezoelectric transformers have not been used before.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dizertace_Valenta_2021.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
valenta_publ.pdfPosudek vedoucího práce796,41 kBAdobe PDFView/Open
valenta_opon.pdfPosudek oponenta práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
valenta_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce569,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47393

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.