Title: 10 let projektových dnů
Other Titles: 10 years of project days
Authors: Kielbusová, Zdeňka
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 79-82.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47582
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: projektová výuka;žáci;základní škola;střední škola;projektové dny
Keywords in different language: project teaching;pupils;elementary school;high school;project days
Abstract: Projektová výuka platí za efektivní výukovou metodu a na naší katedře vznikla na začátku roku 2009 myšlenka zapojit do výuky přípravu a realizaci projektových dní pro žáky ZŠ a SŠ. Během následujících let se projektové dny začaly profilovat jako badatelsky orientované. Na návrzích a následné realizaci jednotlivých projektových dní se dobrovolně podíleli a podílejí studenti učitelství fyziky v rámci předmětů Praktika školních pokusů 1 a 2.
Abstract in different language: Project teaching passes for being an effective teaching method and it had come to the idea of implementation of the preparation and realization of the project days for primary and secondary school pupils at our department in the beginning of 2009. The project days have become profiled as research-orientated in the next years. There was and there is a voluntary participation of the physics teaching students on the proposals and on the following realization of the constituent project days within the scope of the courses Practice of school experiments 1 and 2.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMT)
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-79-82.pdfPlný text874,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.