Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠpicar Radim, Ing.
dc.contributor.authorVidrnová, Renata
dc.contributor.refereeSkřivan Lukáš, Ing.
dc.date.accepted2022-6-10
dc.date.accessioned2022-06-20T10:18:25Z-
dc.date.available2021-10-25
dc.date.available2022-06-20T10:18:25Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-4-25
dc.identifier89520
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47888-
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je strategická analýza prostředí vybrané organizace, charakteristika současné situace a její postavení prostřednictvím vnějších a vnitřních analýz okolí podniku. Práce je standartně rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů a východisek z oblasti strategického řízení a strategické analýzy včetně vymezení analýzy vnějšího a vnitřního okolí podniku. Na základě provedených analýz jsou zjištěné výsledky shrnuty ve SWOT analýze. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na vybranou společnost Zbirovia, a. s., která se zabývá výrobou ručního řemeslnického nářadí a výkovků. Závěr této práce se věnuje navrženým opatřením a jejich potenciální dopad na další vývoj společnosti.cs
dc.format63 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectstrategické řízenícs
dc.subjectpestle analýzacs
dc.subjectporterův model pěti silcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectswot analýzacs
dc.titleStrategická analýza prostředí vybrané organizacecs
dc.title.alternativeStrategic analysis of the environment of a selected organizationen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe subject of the bachelor thesis is a strategic analysis of the environment of the selected organization, characterization of the current situation and its position through external and internal analysis of the company's environment. The thesis is standardly divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part is focused on defining the basic concepts and background in the field of strategic management and strategic analysis, including the definition of the analysis of the external and internal environment of the enterprise. Based on the analyses performed, the results are summarized in a SWOT analysis. In the practical part, the theoretical knowledge is applied to the selected company Zbirovia, a. s., which is engaged in the production of hand tools and forgings. The conclusion of this thesis is devoted to the proposed measures and their potential impact on the further development of the company.en
dc.subject.translatedstrategic analysisen
dc.subject.translatedstrategyen
dc.subject.translatedstrategic managementen
dc.subject.translatedpestle analysisen
dc.subject.translatedporter´s five forces analysisen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedswot analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvalifikacni prace_Vidrnova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Vidrnova Renata_Vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,25 kBAdobe PDFView/Open
Vidrnova Renata _oponent.pdfPosudek oponenta práce225,48 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.