Title: Formula Student - regulace pohonu s PMSM motory
Other Titles: Formula Student - PMSM drive control
Authors: Prágr, Jiří
Advisor: Talla Jakub, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Komrska Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48281
Keywords: ipmsm;synchronní motor;vektorové řízení;foc;vektorová modulace;svpwm;mtpa;odbuzování;look-up tabulky;clarkeová transformace;parkovo transformace;generace c kódu;sil
Keywords in different language: ipmsm;synchronous motor;field oriented control;foc;space vector pulse width modulation;svpwm;maximum torque per amper;mtpa;field weaking;look-up tables;clarke transformation;park transformation;c code generation;sil
Abstract: Tato diplomová práce řeší návrh vektorového řízení synchronního motoru s vnitřními permanentními magnety IPMSM použitého v projektu Formula Student. Nejprve je zde uveden přehled synchronních motorů s následným matematickým popisem použitého synchronního motoru. V další části je uveden rozbor vektorového řízení s podrobným popisem jednotlivých částí včetně proudové regulační smyčky, transformací, vektorové modulace, odbuzování a metody MTPA. Řízení je nasimulováno v programu MATLAB Simulink, kde lze jednoduše nahradit nesymetrické rozložení indukčnosti a magnetického toku synchronního motoru Look-up tabulkami. Závěrem práce je generace kódu a jeho následné otestování metodou SIL pro implementaci do vybraného mikrokontroleru, konkrétně od Texas Istruments TMS320F28335.
Abstract in different language: This thesis is focused on design of field-oriented control for interior permanent magnets synchronous motor that is used in university project Formula Student for electric formula. The first theoretical part is an overview of all synchronous motors which follow the mathematical detailed model of interior permanent magnet synchronous motor. Next part contains detailed description of individual parts that makes structure of field-oriented control including current control loop, Clarke, Park transformation, Space Vector PWM, field weaking and Maximum Torque per Amper method. The whole control structure is designed in simulation software MATLAB Simulink where is possible to easily to include asymmetric distribution of inductance and magnetic flux of IPMSM using Look-up tables. The last part is devoted to generating and testing C code it in SIL block for implementation into microcontroller TMS320F28335 from Texas Instruments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formula Student - regulace pohonu s PMSM motory_Pragr Jiri.pdfPlný text práce9,58 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,33 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce55,44 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.