Title: Metodika vyšetřování trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Other Titles: Methodology of investigating crimes against human dignity in the sexual field
Authors: Mifek, Jan
Advisor: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48366
Keywords: mravnostní kriminalita;pachatel;oběť;sexuální trestný čin;znásilnění;pohlavní zneužití;judikatura;metodika vyšetřování;stopy;počáteční úkony;následné úkony.
Keywords in different language: sexual crime;rape;sexual abuse;case law;investigation methodology;tracks;initial tasks;subsequent actions.
Abstract: Práce pojednává o metodice vyšetřování trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Je členěna do tří částí. První část se věnuje kriminologickému rozboru mravnostní kriminality a statistikám mravnostní kriminality. Druhá část obsahuje legální vymezení sexuálních trestných činů podle trestního zákoníku. Tato část také pojednává o důležitosti judikatury. Třetí část obsahuje již samotnou metodiku vyšetřování sexuálních trestných činů. Hlavním cílem práce je vytvořit ucelený dokument, který by systémově popsal problematiku vyšetřování sexuální kriminality, a to ve světle kriminologických poznatků a trestněprávního vymezení.
Abstract in different language: The thesis deals with the methodology of investigating crimes against human dignity in the sexual field. It is divided into three parts. The first part deals with criminological analysis of sexual crime and sexual crime statistics. The second part contains the legal definition of sexual offenses under the Criminal Code. This section also discusses the importance of case law. The third part contains the methodology of investigating sexual crimes. The aim of the thesis is to create a comprehensive document that would systematically describe the issue of sexual crime investigation, in the light of criminological knowledge and criminal law definition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Mifek_J..pdfPlný text práce27,97 MBAdobe PDFView/Open
op.p.Mifek.pdfPosudek oponenta práce479,49 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Mifek.pdfPosudek vedoucího práce443,66 kBAdobe PDFView/Open
pr.o. Mifek.pdfPrůběh obhajoby práce265,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.