Title: Práva kvalifikovaných akcionářů
Other Titles: Rights of qualified shareholders
Authors: Žihlová, Barbora
Advisor: Outlá Anna, JUDr.
Referee: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48438
Keywords: akcionář;akciová společnost;kvalifikovaný akcionář;majoritní akcionář;minoritní akcionář;práva kvalifikovaného akcionáře
Keywords in different language: public limited company;major shareholder;minor shareholder;qualified shareholder;rights of qualified shareohlder;shareholder
Abstract: Diplomová práce pojednává o právech kvalifikovaných akcionářů. Kvalifikovaný akcionář je osoba vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň minimální zákonem stanovené hranice na základním kapitálu společnosti. Práce popisuje jednotlivá akcionářská práva a zaměřuje se na ta práva, která náleží akcionářům kvalifikovaných. Právy kvalifikovaných akcionářů jsou právo žádat svolání valné hromady, právo žádat o zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady, právo žádat o přezkum výkonu působnosti představenstva, právo žádat o přezkum zprávy o vztazích, právo podat akcionářskou žalobu, právo na vytěsnění menšinových akcionářů a s ním související právo na odkup účastnických cenných papírů. Výše uvedená práva jsou popsána a v případě potřeby je k nim doložena adekvátní judikatura. Systematika práce je seznatelná již z jejího obsahu. Diplomová práce je diferenciována celkem do pěti kapitol, kdy prvou z nich je úvod. Druhá kapitola nese název Akciová společnost a akcionáři. Třetí kapitola pojednává o akcionářských právech a taktéž o právech kvalifikovaných akcionářů. Z tohoto důvodu se jedná o stěžejní kapitolu celé diplomové práce. Čtvrtá kapitola obsahuje srovnání české akciové společnosti s britskou public limited company s přihlédnutím k akcionářským právům. Pátou a zároveň poslední kapitolou je závěr. V závěru jsou stručně shrnuty poznatky z celé práce.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with rights of qualified shareholders. A qualified shareholder is a person who owns shares with total nominal value determinated by business corporations act. Qualified shareholders have very special rights. This diploma thesis is about shareholders rights focusing on there special rights of qualified shareholders. Rights of qualified shareholders include the right to convene a general meeting, right to include the matter on the agenda of the general meeting, the right to request a rewiev of the exercise of the powers of the board of directors, the right to request a rewiev of the relationship report, the right to file a shareholders action, the right to displace minority shareholders and the right to repurchase participating shares. The rights listed above are described in this thesis. This diploma thesis also includes related case law to show how it actualy works. The first chapter of this diploma thesis is an introduction to the issue. The second chapter is about join stock comanies and it's shareholders. The third chapter concludes the main idea of this thesis. There are information about shareholders rights and also the rights of qualified shareholders. The fourth chapter includes some information about the british public limited company in the end of the thesis. Public limited company in Great Britain is similar to a Czech join-stock company. Therefore there is also a comparation of Czech join-stock company and British public limited company with accent on the shareholders rights. The last chapter is chapter number five. There is a summarizatin of the whole text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Barbora Zihlova.pdfPlný text práce848,89 kBAdobe PDFView/Open
Zihlova-2.pdfPosudek oponenta práce400,63 kBAdobe PDFView/Open
Zihlova-1.pdfPosudek vedoucího práce192,34 kBAdobe PDFView/Open
Zihlova Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce229,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.