Title: Osobnosti v historii Rokycan - vybrané kapitoly z regionálních dějin s edukačním využitím
Other Titles: Personalities in Rokycany history - representative chapters of regional history with educational application
Authors: Holek, Vladimír
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48608
Keywords: rokycany; regionální historie; josef wünsch; pramen eufratu a tigridu; jan rokycana; kališnický arcibiskup; husitství; alois laub; československý legionář; odbojová skupina oliver; zdenka fantlová; koncentrační tábor; 2. světová válka; didaktická aplikace
Keywords in different language: rokycany; regional history; josef wünsch; spring of eufrat and tigris; jan rokycana; utraquist archbishop; hussitism; alois laub; czechoslovak legionary; resistance oliver; zdenka fantlová;concentration camp; world war ii; didactic application
Abstract: Předmětem zkoumání této diplomové práce jsou významné osobnosti města Rokycany a jejich didaktická aplikace pro střední školy a gymnázia. Tato diplomová práce přibližuje jednotlivé životní osudy daných osobností jak v kontextu obecných, tak regionálních dějin. Následně jsou v této práci uvedeny didaktické aktivity vycházející z životů vybraných osobností. Práce tedy zkoumá nejen historii jednotlivce ale také didaktickou aplikaci, která nabízí nevšední poznání nejen světových dějin.
Abstract in different language: The subject of research of this diploma thesis are significant personalities of the town of Rokycany and their didactic application for secondary and grammar schools. The diploma thesis introduces individual life destinies of the personalities in the context of general and regional history. Subsequently, this thesis introduces didactic activities based on the lives of selected personalities. The thesis examines not only the individual history but also didactic application, which offers remarkable knowledge not only of world history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Osobnosti v historii Rokycan - vybrane kapitoly z regionalnich dejin s edukacnim vyuzitim_Vladimir Holek.pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFView/Open
Holek V.pdfPosudek vedoucího práce267,06 kBAdobe PDFView/Open
Holek O.pdfPosudek oponenta práce133,23 kBAdobe PDFView/Open
Holek P.pdfPrůběh obhajoby práce61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.