Title: Třebíč jako památka UNESCO v didaktické aplikaci pro ZŠ a SŠ
Other Titles: Třebíč as a part of UNESCO in the didactic application for primary and secondary schools
Authors: Bence, Roman
Advisor: Kilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48609
Keywords: třebíč;seznam unesco;židé;židovská čtvrť;židovský hřbitov;bazilika sv. prokopa;třebíčský zámek;didaktická aplikace;projektové vyučování;exkurze.
Keywords in different language: třebíč;unesco list;jews;jewish quarter;jewish cemetery;st. procopius basilica;třebíč castle;didactic application;project teaching;excursion.
Abstract: Diplomová práce se zabývá historií třebíčských památek UNESCO, která je spojená s vzájemným soužitím křesťanského a židovského obyvatelstva. Cílem práce je detailně představit židovskou čtvrť se hřbitovem a baziliku sv. Prokopa se zámkem jako jedinečný soubor památek s mimořádně univerzální hodnotou dalece přesahující národní hranice a ukázat možné využití těchto objektů v didaktické aplikaci. Jádro práce začíná historií soužití Židů a křesťanů v Podklášteří, které dostalo Třebíč na Seznam UNESCO. Tato kapitola je psána pohledem židovské menšiny od samotného počátku jejich přítomnosti v Třebíči. Příběh vzájemného soužití dnes připomínají zmíněné objekty, jejichž historie tvoří nejobsáhlejší část práce. Teoretická část je zakončena statistikou návštěvností těchto objektů z posledních deseti let. V praktické části se věnuji tomu, jak lze s třebíčskými památkami UNESCO pracovat didakticky v hodinách dějepisu. Součástí práce jsou metodické listy a didaktické materiály pro žáky ZŠ i SŠ.
Abstract in different language: The topic of this graduate thesis is the history of UNESCO monuments in Trebic that are connected to the relationship between Jewish and Christian inhabitance. The main goal is to represent the Jewish district in detail with its cemetery and basilica of saint Prokop as a unique collection of national heritage which influence goes beyond the borders of Czech Republic. The core of the work begins with the history of Jews and Christians in Podklášteří, which has gotten Trebic to the UNESCO list. This chapter is written from the point of view of the Jewish minority from the start of their inhabitance of Trebic. The story of mutual living is being reminded by the two objects mentioned and their history takes the majority in this work. Theoretic part ends with the statistics of the number of visitors of these subjects in last ten years. In the practical part of the work I elaborate on concrete usage of monuments in Trebic in history lessons. Didactic materials such as methodic lists for elementary and high schools are also included in the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce7,68 MBAdobe PDFView/Open
Bence V.pdfPosudek vedoucího práce190,65 kBAdobe PDFView/Open
Bence O.pdfPosudek oponenta práce153,76 kBAdobe PDFView/Open
Bence P.pdfPrůběh obhajoby práce59,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.