Title: Vodní a mokřadní měkkýši vybraných lokalit v okolí Nalžov
Other Titles: Water and wetland molluscs of selected localitites near Nalžovy
Authors: Piňosová, Sára
Advisor: Mergl Michal, Prof. RNDr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48693
Keywords: inventarizační výzkum;vodní a suchozemská malakofauna;měkkýši;plži;mlži;nalžovy
Keywords in different language: inventory research;aquatic and terrestrial malacofauna;molluscs;gastropods;bivalves;nalžovy
Abstract: Diplomové práce se zabývá inventarizačním malakologickým výzkumem vodních a mokřadních měkkýšů v okolí Nalžov. Výzkum probíhal v jedné sezóně od 16. května 2021 do 19. září 2021. Celkem bylo zjištěno 38 druhů měkkýšů (28 druhů suchozemských plžů, 8 druhů sladkovodních plžů a 2 druhy sladkovodních mlžů). Celkem bylo na 7 suchozemských a 18 vodních a mokřadních lokalitách nalezeno 1365 jedinců měkkýšů. Nejcennějším nalezeným druhem je plž Physa fontinalis, který je řazen do skupiny téměř ohrožené druhy v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky.
Abstract in different language: The results of a faunistic survey of aquatic and wetland molluscs in the vicinity of Nalžovy area are summarized in this Master thesis. The several localities (7 terrestrial and 18 aquatic and wetland localities) were surveyed during one season in 2021. Altogether 38 species (1365 specimens) of molluscs (28 terrestrial snails, 8 freshwater snails, and 2 freshwater bivalves) were recorded in the selected localities near Nalžovy. Physa fontinalis is the most important finding, because this near threatened species is included in the Red List of Endangered Species of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pinosova.pdfPlný text práce6,76 MBAdobe PDFView/Open
Pinosova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Pinosova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Pinosova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce664,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.