Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVětrovský Jaroslav, Mgr. PhD.
dc.contributor.authorNová, Karolína
dc.contributor.refereeMach Tomáš, JUDr. Ph.D., LL.M.
dc.date.accepted2022-2-8
dc.date.accessioned2022-06-20T10:24:17Z-
dc.date.available2021-5-24
dc.date.available2022-06-20T10:24:17Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2021-10-31
dc.identifier87839
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48698-
dc.description.abstractPráce analyzuje použití principu R2P Radou bezpečnosti OSN během řešení občanské války v Libyi v roce 2011. Na základě přijetí rezoluce č. 1973 tak poprvé povolila vojenskou operaci na území státu v kontextu s tímto principem. Práce analyzuje, zda byly splněny všechny podmínky, které na mezinárodní společenství princip R2P klade. S tím blízce souvisí samotný výkon mandátu, který státům udělují rozhodné rezoluce, a to především během vojenské operace Unified Protector, kterou provedla na území Libye NATO a další podporující státy.cs
dc.format80 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectresponsibility to protectcs
dc.subjectodpovědnost chránitcs
dc.subjectlibyecs
dc.subjectobčanská válka v libyics
dc.subjectarabské jarocs
dc.subjectrada bezpečnosti osncs
dc.subjectosncs
dc.subjectnatocs
dc.subjectunified protectorcs
dc.titleObčanská válka v Libyi a její mezinárodněprávní důsledky.cs
dc.title.alternativeThe civil war in Libya and its international legal consequencesen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe thesis analyzes the application of the R2P principle by the UN Security Council during the resolution of the civil war in Libya in 2011. Based on the adoption of Resolution No. 1973, it allowed a military operation in the country for the first time in the context of this principle. The work analyzes whether all the conditions that the R2P principle places on the international community have been met. Closely related to this is the exercise of the mandate given to states by decisive resolutions, especially during the military operation Unified Protector carried out in Libya by NATO and other supporting states.en
dc.subject.translatedresponsibility to protecten
dc.subject.translatedlibyaen
dc.subject.translatedcivil war in libyaen
dc.subject.translatedarabian springen
dc.subject.translatedsecurity council of united nationsen
dc.subject.translatedunited nationsen
dc.subject.translatednatoen
dc.subject.translatedunified protectoren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karolina Nova - Diplomova prace final.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Nova_posudek II_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,48 kBAdobe PDFView/Open
POSUDEK.- Nova.docxPosudek oponenta práce14,39 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Nova.pdfPrůběh obhajoby práce327,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.