Title: Kolizní úprava dědického práva.
Other Titles: Conflict of law regulation of inheritance law
Authors: Vlčková, Šárka
Advisor: Pejchal Grünwald Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Müller Milan, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48700
Keywords: přeshraniční dědění;dědický statut;mezinárodní prvek;kolizní normy;rozhodné právo
Keywords in different language: international succession;lex hereditary;cross-border element;conflict of laws rules;applicable law
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá určením rozhodného práva v oblasti mezinárodního dědického práva. Jsou vysvětleny a popsány jednotlivé instituty, které se s přeshraničním dědickým právem váží. Také jsou objasněny vzájemné vztahy mezi kolizní úpravou přeshraničních dědických poměrů obsaženou v unijním právu, právu vnitrostátním a mezinárodním. Stěžejní část této práce byla věnována nařízení o dědictví, přičemž bylo také zmíněno, jaké praktické dopady a otázky jsou s přijetím tohoto nařízení spojovány.
Abstract in different language: This thesis is focused on the determination of the applicable law in international succession, it presents and describes its essential parts and relationships among the conflict of laws rules in the European Union law, domestic law and international law. The key part of this thesis introduces the European Succession Regulation and analyses the practical impact related to its adoption.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_kolizni uprava dedickeho prava.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Vlckova - vedouci.docxPosudek vedoucího práce24,45 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vlckova - oponent.pdfPosudek oponenta práce201,27 kBAdobe PDFView/Open
vlckova.pdfPrůběh obhajoby práce577,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.