Title: Rizika spojená s repatriací post mortem
Other Titles: Risks associated with post mortem repatriation
Authors: Hanušová, Nikola
Advisor: Mach Tomáš, JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Větrovský Jaroslav, Mgr. PhD.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48702
Keywords: repatriace;rizika;pozůstatky
Keywords in different language: repatriation;risks;remains
Abstract: Tato diplomová práce je věnována postmortálnímu repatriačnímu procesu a rizikům, které ohrožují jak tělo zemřelého, tak osoby, jež se na repatriaci podílejí. Cílem práce je ověřit a poukázat na důležitost postmortální ochrany lidského těla a důstojného zacházení s lidskými ostatky a pozůstatky prostřednictvím splnění všech předepsaných a v rámci práce specifikovaných náležitostí repatriačního procesu.
Abstract in different language: This diploma thesis is devoted to the post-mortem repatriation process and the risks that threaten both the body of the deceased and the persons involved in repatriation. The aim of this diploma thesis is to verify and point out the importance of post-mortem protection of the human body and dignified treatment of human remains through the fulfillment of all prescribed requirements of the repatriation process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2_OPR_Hanusova_2021__.pdfPlný text práce899,67 kBAdobe PDFView/Open
Hanusova_posudek II_oponent.pdfPosudek oponenta práce272 kBAdobe PDFView/Open
Hanusova.pdfPrůběh obhajoby práce354,56 kBAdobe PDFView/Open
Hanusova_Nikola_DP_2022-2.pdfPosudek vedoucího práce205,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.