Title: Etnomuzikolog, publicista, skladatel a pedagog Vladimír Baier a jeho odkaz chodskému folkloru
Other Titles: Ethnomusicologist, publicist, composer and pedagogue Vladimír Baier and his legacy to Chod folklore
Authors: Hradecký, Hynek
Advisor: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Referee: Bezděk Jiří, Prof. Mgr. MgA. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49944
Keywords: folklor;chodsko;skladatel;pedagog;dudáci;konrádyho dudácká muzika;skaut;mistral;kamarádi;životopis;osobnosti folkloru;lidová píseň;lidová tvořivost;výrobce hudebních nástrojů;etnomuzikolog;ředitel muzea;publicista;vzpomínky.
Keywords in different language: folklore;chodsko;composer;pedagogue;bagpipers;konrády's bagpipe music;scout;mistral;friends;biography;folklore personalities;folk song;folk creativity;musical instrument maker;ethnomusicologist;museum director;publicist;memories.
Abstract: Diplomová práce mapuje život a tvorbu etnomuzikologa, publicisty, skladatele, pedagoga, dudáka, výrobce hudebních nástrojů a interpreta lidových písní, Vladimíra Baiera. Dále je v práci přehled nejznámějších dudáků působících na Chodsku, kteří ovlivnili jeho tvorbu a vztah k muzice na Chodsku. Zajímavou kapitolu diplomové práce tvoří vzpomínka na Vladimíra Baiera očima jeho kamaráda, dudáka a zakladatele Konrádyho dudácké muziky, Antonína Konrádyho. Práce je doložena fotografickými přílohami V. Baiera uloženými v depozitáři Muzea Chodska v Domažlicích.
Abstract in different language: The diploma thesis maps the life and work of ethnomusicologist, publicist, composer, teacher, bagpiper, musical instrument maker and folk song performer Vladimír Baier. The thesis also includes an overview of the most famous bagpipers active in Chodsko, who influenced his work and his relationship to music in Chodsko. An interesting chapter of the thesis is the memory of Vladimír Baier through the eyes of his friend, piper and founder of Konrády's piping music, Antonín Konrády. The thesis is supported by photographic appendices by V. Baier in the depository of the Chodsko Museum in Domažlice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Hynek Hradecky.pdfPlný text práce35,3 MBAdobe PDFView/Open
Hradecky_DP_vedouci_Ma_2022.pdfPosudek vedoucího práce166,19 kBAdobe PDFView/Open
Hradecky_DP_oponent_Be_2022.pdfPosudek oponenta práce118,32 kBAdobe PDFView/Open
Hra.pdfPrůběh obhajoby práce53,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.