Title: K práci s hlasem u hlasového profesionála
Other Titles: How to work with the voice by the professional voice instructor
Authors: Tomášková, Radka
Advisor: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49949
Keywords: hlasové ústrojí;hlasová výchova;hlasová hygiena;hlasový profesionál;vady a poruchy hlasu;hlasová výchova pedagogických pracovníků
Keywords in different language: vocal system;voice education;voice hygiene;voice education for the professional voice users;voice defects and disorders;voice education for educational staff
Abstract: Diplomová práce se zabývá nejprve hlasovým ústrojím a jeho vlastnostmi, hlasovou výchovou u hlasových profesionálů, vadami a poruchami hlasu a hlasovou edukací a hygienou (budoucích) učitelů. Závěrem předkládá doporučení zavedení hlasové výchovy mezi povinné předměty na pedagogických fakultách vysokých škol dle výsledků výzkumné části.
Abstract in different language: This thesis at hand deals at first with the subject of anatomy and physiology of the vocal system, voice defects and disorders, voice education and hygiene among (future) educational staff. In the end it recommends the implementation of voice education among compulsory subjects at pedagogical faculties of universities according to the results of the research part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomaskova_Radka-K-praci-s-hlasem-u-hlasoveho-profesionala.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Tomaskova_DP_vedouci_Fei_2022.pdfPosudek vedoucího práce150,09 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova_DP_oponent_Ru_2022.pdfPosudek oponenta práce294,77 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova.pdfPrůběh obhajoby práce38,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.