Title: Tvorba edukačního materiálu pro pediatrické radiologické vyšetření
Authors: Dicková, Dominika
Advisor: Nedbal Pavel, Mgr. et Mgr. DiS.
Referee: Smetáková Petra, Ing. Bc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50291
Keywords: pediatrie;ultrasonografie;rentgen;výpočetní tomografie;magnetická rezonance
Keywords in different language: pediatrics;ultrasonography;x-ray;computed tomography;magnetic resonance imaging
Abstract: Cílem této práce bylo zanalyzovat názory rodičů dětských pacientů na poskytnutou péči a vytvořit pro ně edukační materiál, který jim může pomoci v lepší komunikaci s dětskými pacienty během vyšetření. V teoretické části byly vysvětleny jednotlivé zobrazovací metody a specifika pediatrického radiologického vyšetření. K analýze současného stavu byl využit dotazník, který obsahoval 12 otázek. Výsledkem této analýzy bylo zjištění současného stavu spokojenosti s poskytovanou péčí pediatrickým pacientům při zobrazovacím vyšetření. Výsledkem bylo, že většina respondentů byla s poskytnutou péčí spokojena. Pro ty, kteří spokojeni nebyli, byl vytvořen edukační materiál, který by mohl pomoci dětským pacientům v lepším průběhu dalšího zobrazovacího vyšetření.
Abstract in different language: This diploma thesis aimed to analyze the views of parents of pediatric patients on the care provided and to create educational material for them that can help them better communicate with pediatric patients during the examination. In the theoretical part, the individual imaging methods and the specifics of pediatric radiological examination were explained. A questionnaire containing 12 questions was used to analyze the current situation. The result of this analysis was the determination of the current state of satisfaction with the care provided to pediatric patients during the imaging examination. As a result, most respondents were satisfied with the care provided. For those who were not satisfied, educational material was created that could help pediatric patients in a better course of further imaging examinations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Dickova.pdfPlný text práce4,83 MBAdobe PDFView/Open
Dickova_VP.pdfPosudek vedoucího práce306,36 kBAdobe PDFView/Open
Dickova_OP.pdfPosudek oponenta práce406,86 kBAdobe PDFView/Open
Dickova.pdfPrůběh obhajoby práce393,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.