Název: Lipienek i Starogród – wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w 2018 roku
Další názvy: Lipienek and Starogród – results of archeological and architectonic research carried out in 2018
Autoři: Wasik, Bogusz
Wiewióra, Marcin
Citace zdrojového dokumentu: Castellologica bohemica 19. 2020, č. 19, s. 145–167.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50503
ISBN: 978-80-261-0950-1
ISSN: 1211-6831
Klíčová slova: Lipienek;Starogród;Chełmno;hrad;němečtí rytíři
Klíčová slova v dalším jazyce: Lipienek;Starogród;Chełmno;castle;Teutonic knights
Abstrakt v dalším jazyce: The article presents results of research carried out in 2018 at Lipienek and Starogród Castles. New plans were created for Lipienek Castle based on geodetic measurement; research confirmed the existence of wood-clay fortifications on the site of the later castle. In Starogród, the site labeled as the third outer bailey was researched; however, findings showed that the site was actually the original town of Chelmno.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Ročník 19 (2019)
Ročník 19 (2019)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Wasik-Wiewiora.pdfPlný text13,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50503

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.