Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMorávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorLedvinová, Kateřina
dc.contributor.refereeVýchodská Helena, PaedDr.
dc.date.accepted2022-9-6
dc.date.accessioned2022-12-05T23:10:41Z-
dc.date.available2019-12-5
dc.date.available2022-12-05T23:10:41Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-6-30
dc.identifier84101
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50549-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na dodržování národopisných rituálů v etnografické oblasti Chodska. Cílem práce je teoreticky a následně didakticky zpracovat oblasti, které se dotýkají folklóru chodského regionu. Předmětem mého zájmu bylo pět oblastí - chodský dialekt, tradiční chodská svatba, chodský kroj, tradice a zvyky a typické chodské pokrmy. Výsledkem práce je jakýsi návrh didaktických aktivit pěti vyučovacích bloků pro výuku regionální historie na druhém stupni základní školy. Každý vyučovací blok je následně podroben hlubší didaktické analýze, jejíž součástí je i dotazníkové šetření.cs
dc.format77 s. 126 775 znaků
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectchodskocs
dc.subjectregionální historiecs
dc.subjectfolklórcs
dc.subjectzvyky a tradicecs
dc.subjectchodský krojcs
dc.subjectregionální pokrmycs
dc.subjecttradiční chodská svatbacs
dc.subjectnářečícs
dc.subjectdidaktická aplikacecs
dc.subjectzákladní školacs
dc.titleDidaktický potenciál chodského folklóru a jeho využití ve výuce dějepisu na druhém stupni základní školycs
dc.title.alternativeDidactic potential of Chod folklore and its use in History teaching at primary schoolsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on the observance of ethnographic rituals in the ethnographic region of Chodsko. The aim of the work is to theoretically and then didactically elaborate the areas that touch upon Chod folklore. The subjects of my interest were in five areas - Chod dialect, traditional Chod wedding, Chod costume, Chod traditions and customs and typical Chod cuisine. The outcome of the work is a kind of proposal of didactic activities of five educational blocks for teaching regional history at the second level of primary school. Each educational block is then subjected to an in-depth didactic analysis, which includes a questionnaire survey.en
dc.subject.translatedchod regionen
dc.subject.translatedregional historyen
dc.subject.translatedfolkloreen
dc.subject.translatedcustom and traditionsen
dc.subject.translatedtraditional costumeen
dc.subject.translatedregional dishesen
dc.subject.translatedtraditional wedding ceremony in the chod regionen
dc.subject.translatedchod dialecten
dc.subject.translateddidactic applicationen
dc.subject.translatedprimary schoolen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_finalni.pdfPlný text práce7,6 MBAdobe PDFView/Open
Ledvinova V.pdfPosudek vedoucího práce117,79 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova O.pdfPosudek oponenta práce176,85 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova P.pdfPrůběh obhajoby práce61,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.