Title: Heterogenita třídy a její vliv na výuku hudební výchovy na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Class heterogeneity and its influence on Music education at primary school
Authors: Lerchová, Barbora
Advisor: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Referee: Kodejška Miloš, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50664
Keywords: heterogenita žáků;heterogenní třída;hudební výchova;historie školství;historie hudební výchovy;přístupy společnosti;přístupy školství;lidská různorodost;inkluze ve školství;práce pedagogů hudební výchovy
Keywords in different language: pupils' heterogeneity;heterogeneous classrooms;music education;history of education;history of music education;attitudes of society;attitudes of education;human diversity;inclusion in education;work of music teachers
Abstract: Diplomová práce popisuje postoje společnosti a školství k lidské různorodosti v různých historických epochách až po současnost, zaměřuje se na oblast hudební výchovy na českém území a sleduje práci pedagogů hudební výchovy v heterogenních třídách. V závěru této práce jsou představeny různé typy odlišností žáků ve třídách, jak s těmito odlišnostmi pracují učitelé ve výuce hudební výchovy a co by mohlo zvýšit efektivitu hodin hudební výchovy v heterogenním prostředí.
Abstract in different language: The diploma thesis describes the attitudes of society and education towards human diversity in different historical epochs up to the present, focuses on the field of music eduation in the Czech territory and follows the work of music teachers in heterogeneous classrooms. This diploma thesis concludes by presenting the various types of pupils' differences in classrooms, how teachers work with these differences and what might increase the effectiveness of music education lessons in heterogeneous settings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heterogenita_tridy_DP_Lerchova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Lerchova_DP_vedouci_Ru_2022.pdfPosudek vedoucího práce220,29 kBAdobe PDFView/Open
Lerchova_DP_oponent Kod_2022.pdfPosudek oponenta práce166,19 kBAdobe PDFView/Open
Lerch.pdfPrůběh obhajoby práce47,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.