Title: Komplexní výpočtové modelování kluzných ložisek s naklápěcími segmenty
Other Titles: Advanced computational modelling of tilting pad journal bearings
Authors: Smolík, Luboš
Houdek, Václav
Hyrát, Jan
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 13. konference 16. – 18. říjen 2018. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 31-34.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik-srni2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50968
ISBN: 978-80-261-0794-1
Keywords: kluzná ložiska;kluzné plochy;výpočtový model
Keywords in different language: tilting-pad journal bearings;bearing surfaces;computational model
Abstract: Kluzná ložiska s naklápěcími segmenty se používají k ukládání točivých strojů s vysokou obvodovou rychlostí čepů hřídele. Ve výpočtech rotorové dynamiky se často zanedbává kmitání naklápěcích segmentů a síly přenášené ložiskem se linearizují. V příspěvku je představen výpočtový model respektující nelineární charakter sil v mazacím filmu, uložení segmentů a poddajnost segmentů i ložiskového tělesa. Model je schopen predikovat kmitání segmentů, kavitaci v mazivu a opotřebení kluzných ploch.
Abstract in different language: Tilting pad bearings can be found in rotating machinery with high circumferential speeds of journals. Vibrations of individual pads are usually neglected in rotordynamics simulations and hydrodynamic forces acting in oil films are often linearized. A computational model which respects non-linear properties of hydrodynamic forces, contact forces between the pads and a bearing housing, and deformations of the pads and the housing is introduced in this paper. The model can be used for the analysis of vibrational and tribological parameters including wear of bearing surfaces.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KME)
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2018
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-srni2018_uvod_tiraz.pdfPlný text4,44 MBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni2018-79-82.pdfPlný text648,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.