Title: Reflexe migrační vlny v československém právním řádu v roce 1938
Other Titles: Reflection on the migration wave in the Czechoslovak legal system in 1938
Authors: Hablovič, Jakub
Citation: HABLOVIČ, J. Reflexe migrační vlny v československém právním řádu v roce 1938. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2022, roč. 130, č. 4, s. 241-250. ISSN: 1803-1382
Issue Date: 2022
Publisher: Společnost přátel starožitností
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51013
ISSN: 1803-1382
Keywords: právo;právní dějiny;československý právní řád;migrace;přestěhovalci
Keywords in different language: law;legal history;Czechoslovak legal order;migration;refugee
Abstract: Článek se zabývá odrazem migrační vlny způsobené nastupujícím fašismem tzv. sudetských Němců a následným odsunem těchto území Německu v důsledku podpisu Mnichovské dohody do československého právního řádu. Vzhledem k silné migrační vlně byla vydána řada právních norem, které problémy spojené s touto migrační vlnou řešily.
Abstract in different language: The article deals with the reflection of the migration wave caused by the rising fascism the so-called Sudeten Germans and the subsequent withdrawal of these territories to Germany as a result of the signing of the Munich Agreement in the Czechoslovak legal system. Due to the strong migration wave, a number of legal norms were issued that addressed the problems associated with this migration wave.
Rights: Plný text není přístupný.
© Společností přátel starožitností
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hablovic_Reflexe_ČSPS.pdf947,67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD