Title: Český psychologický román v učitelově přípravě na výuku
Other Titles: Czech Psychological Novel in the Teacher’s Preparations for Lessons
Authors: Pánková, Vladimíra
Citation: PÁNKOVÁ, V. Český psychologický román v učitelově přípravě na výuku. Český jazyk a literatura, 2022, roč. 72, č. 4, s. 167-174. ISSN: 0009-0786
Issue Date: 2022
Publisher: Fraus
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51154
ISSN: 0009-0786
Keywords: český psychologický román;učivo o psychologickém románu;didaktická interpretace
Keywords in different language: czech psychological novel;psychological novel curriculum;didactic interpretation
Abstract: Tato studie se pokouší definovat psychologický román jako literární kurikulum na střední škole. Navrhuje didaktické prostředky pro vybrané české psychologické romány, jako jsou otázky a úkoly, s jejichž pomocí by bylo možné naplnit toto žánrově založené učivo ve všech jeho složkách (kognitivní, komunikativní i afektivní). Reflexivní dialog je v daných návrzích kombinován s kreativními metodami.
Abstract in different language: This study attempts to define a psychological novel as a literary curriculum at high school. It proposes didactic means for selected Czech psychological novels, such as questions and tasks with which it would be possible to fulfil this genre-based curriculum in all its components (cognitive, communicative and affective). Reflective dialogue is combined with creative methods in the given proposals.
Rights: Plný text není přístupný.
© Fraus
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pánková, ČJL 72.pdf7,2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD