Title: “And in this harsh world draw thy breath in pain, to tell my story”: The Reception of Hamlet in Pilsen Theatres
Other Titles: Recepce Hamleta v plzeňských divadlech
Authors: Mišterová, Ivona
Citation: MIŠTEROVÁ, I. “And in this harsh world draw thy breath in pain, to tell my story”: The Reception of Hamlet in Pilsen Theatres. Theory and Practice in English Studies, 2022, roč. 11, č. 1, s. 31-47. ISSN: 1805-0859
Issue Date: 2022
Publisher: Masarykova univerzita
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51621
ISSN: 1805-0859
Keywords: amlet;William Shakespeare;Městské divadlo v Plzni;Divadlo J. K. Tyla v Plzni;Shakespearův festival;1916
Keywords in different language: Hamlet;William Shakespeare;the Municipal Theatre;the J. K. Tyl Theatre in Pilsen;Shakespeare Festival;1916
Abstract: Hamlet je jednou z nejdiskutovanějších a nejoblíbenějších Shakespearových her. Recepce Hamleta je stejně dlouhá jako jeho jevištní historie. Svou cestu si našel i do plzeňských divadel. Cílem tohoto článku je vysledovat recepci inscenací Hamleta, které se v Plzni hrály od otevření nového Městského divadla v roce 1902. První část čerpá z řady dobových divadelních recenzí a kritických komentářů a druhá část vychází z autorovy estetické zkušenosti. Článek se dále pokouší zjistit, jak režijní záměry a volby spolu s konkrétními hereckými strategiemi formovaly dané shakespearovské inscenace.
Abstract in different language: Hamlet is one of Shakespeare’s most widely discussed and popular plays. Its reception history is as long as its stage history. It also found its way to Pilsen theatres. The aim of this article is to trace the reception of the productions of Hamlet that have been staged in Pilsen since the opening of the new Municipal Theatre in 1902. The first part draws on a range of period theatre reviews and critical commentaries, whereas the second part is based on the author’s aesthetic experience. The article furthermore attempts to find out how directorial intentions and choices, along with particular acting strategies, shaped the Shakespearean productions in question.
Rights: © CC BY-NC-ND 4.0 International
Appears in Collections:Články / Articles (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Print_Ivona_Misterova.pdf327,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD