Title: Význam Konference OSN o životním prostředí a rozvoji z r. 1992 pro mezinárodní právo životního prostředí
Other Titles: The importance of the United Nations Conference on Environment and Development, 1992 International Environmental Law
Authors: Král, Aleš
Advisor: Kopal, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5164
Keywords: udřžitelný rozvoj;biodiverzita;právo životního prostředí;Agenda 21
Keywords in different language: sustainable development;biodiversity;environmental law;Agenda 21
Abstract: Diplomová práce poskytuje komplexní pohled na mezinárodní právo životního prostředí. Zabývá se historickým vývojem práva životního prostředí až do současnosti. Nejprve vymezuje základní termíny a zabývá se nejdůležitějšími konferencemi o životním prostředí, Konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji z r. 1992 a dále dokumenty na nich přijatými a vývojem práva životního prostředí.
Abstract in different language: Thesis provides a comprehensive view of international environmental law. It is concern with the historical development of environmental law to the present. Firstly, it defines the basic terms and discusses the most important conferences on the environment, United Nations Conference on Environment and Development in 1992 also the documents, which were accepted there and the progress of environmental law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce596,7 kBAdobe PDFView/Open
Kral - vedouci P.pdfPosudek vedoucího práce389,49 kBAdobe PDFView/Open
kral - oponent.pdfPosudek oponenta práce396,98 kBAdobe PDFView/Open
kral.pdfPrůběh obhajoby práce624,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.