Title: Hydratace kůže a možnosti jejího měření
Other Titles: Skin hydration and measuring instruments
Authors: Resl, Vladimír
Janoušková, Kristina
Leba, Martin
Soukup, Radek
Blecha, Tomáš
Balabán, Jan
Blažková, Eva
Citation: RESL, V. JANOUŠKOVÁ, K. LEBA, M. SOUKUP, R. BLECHA, T. BALABÁN, J. BLAŽKOVÁ, E. Hydratace kůže a možnosti jejího měření. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2021, roč. 63, č. 6, s. 6-35. ISSN: 1213-9106
Issue Date: 2021
Publisher: Czechopress Agency
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51740
ISSN: 1213-9106
Keywords: tuky v epidermis;pilosebaceosní jednotka;přirozené zvlhčující faktory (NMF);voda v epidermis;keratin;měření hydratace;hydrolipidový film;bariéra;telemetrie dat hydratace;TEWL
Keywords in different language: fats in the epidermis;pilosebaceous unit;natural moisturizing factors (NMF);water in the epidermis;keratin;hydration measurement;hydrolipid film;barrier of the Skin;telemetry data hydration;TEWL
Abstract: Souhrnně jsou uvedeny fyziologické základy hydratace epidermis, především stratum cor neum. Kromě tuků (ceramidy, fosfolipidy) je probrána úloha NMF, filaggrinu, keratinu hyaluronové kyseliny a uložení vody v epidermis. Rovněž jsou zmíněny změny za některých patologických stavů (atopie, psoriasis). Uveden je přehled přístrojů k měření hydratace, včetně standardizace a dyna mických testů. Příspěvkem k problematice je vyvinutí cenově dostupné sondy a přístroje i s možností telemetrického přenosu změřených dat a první zkušenosti.
Abstract in different language: Skin hydration and measuring instruments. The physiological basis of epidermal hydra tion, especially the stratum corneum, is summarized. In addition to fats (ceramids, phospholipids), the role of NMF, filaggrin, keratin, hyaluronic acid and water storage in the epidermis is discussed. Changes in some pathological conditions (atopy, psoriasis) are also mentioned. An overview of instruments for measuring hydration, including standardization and dynamic tests. A contribution to the issue is the deve lopment of an affordable probe and instrument with the possibility of telemetric transmission of measured data and the first experience.
Rights: © Czechopress Agency
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD