Title: Výzvy intertextuality
Other Titles: 21 / 5 000 Výsledky překladu The challenges of intertextuality
Authors: Divišová, Lucie
Horová, Helena
Vávra, Zdeněk
Citation: DIVIŠOVÁ, L. Výzvy intertextuality. In Horová, H., Vávra, Z. PROFILINGUA 2021: Cesty k porozumění textu.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. s. 5 - 21. ISBN: 978-80-261-0479-7
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/51836
ISBN: 978-80-261-0479-7
Keywords: intertextualita;literární věda;postmodernismus;Amélie Nothomb - Soif
Keywords in different language: intertextuality;literary science;postmodernism;Amélie Nothomb -Soif
Abstract: Uvedená studie se zabývá pojmem intertextuality v jeho ohraničeném pojetí (navazující na strukturalismus) i globálním pojetí, ke kterému nemalým dílem přispěla francouzská literární věda (J. Kristeva, R. Barthes). Toto teoretické zázemí je pak aplikováno na empirickou zkušenost s četbou francouzských děl se studenty v rámci soutěže Choix Goncourt de la République Tchèque. Zde hrála intertextualita nemalou roli. Závěr studie tvoří otevřené otázky týkající se intertextuality: otázky o literární komunikaci s dílem, autorské intenci i úkolech literární vědy.
This study deals with the concept of intertextuality in its limited conception (following structuralism) and the global conception, to which French literary science (J. Kristeva, R. Barthes) has made a significant contribution. This theoretical background is then applied to the empirical experience of reading French works with students in the competition Choix Goncourt de la République Tchèque. Intertextuality played an important role here. The study concludes with open questions about intertextuality: questions about literary communication with the work, the author's intention and the tasks of literary science.
Abstract in different language: This study deals with the concept of intertextuality in its limited conception (following structuralism) and the global conception, to which French literary science (J. Kristeva, R. Barthes) has made a significant contribution. This theoretical background is then applied to the empirical experience of reading French works with students in the competition Choix Goncourt de la République Tchèque. Intertextuality played an important role here. The study concludes with open questions about intertextuality: questions about literary communication with the work, the author's intention and the tasks of literary science.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KRO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
978-80-261-0479-7 (FINAL)-5-21.pdf117,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD