Title: Termín a definice v odborném funkčním stylu (pojednáno v rámci české a francouzské/frankofonní lingvistiky)
Other Titles: Term and definition in professional functional style (discussed in the framework of Czech and French / Francophone linguistics) Term and definition in professional functional style (discussed in the framework of Czech and French / Francophone linguistics)
Authors: Horová, Helena
Horová, Helena
Vávra, Zdeněk
Citation: HOROVÁ, H. TERMÍN A DEFINICE V ODBORNÉM FUNKČNÍM STYLU (pojednáno v rámci české a francouzské/frankofonní lingvistiky). In Horová, H., Vávra, Z. Cesty k porozumění textu: mezi percepcí a interpretací. Plzen: Digitální knihovna ZČU, 2022. s. 31-42. ISBN: 978-80-261-0479-7
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/51837
ISBN: 978-80-261-0479-7
Keywords: termín;definice;terminologie;funkční styl
Keywords in different language: term;terminology;definition;function style
Abstract: Cílem naší studie je vymezit pojmy termín a definice jako základní jednotky odborného funkčního stylu, resp. odborného jazyka prostřednictvím uplatnění komparativního přístupu, jehož cílem je vymezit oba klíčové pojmy s ohledem na jejich definice ustálené v českých a francouzských/frankofonních lingvistických pramenech.
The aim of our study is to define terms term and definition as the basic units of professional functional style. The aim is to define both key terms with regard to their definitions established in Czech and French / Francophone linguistic sources. The introductory part deals with the definition of professional functional style. The second part defines the term, terminology and types of definitions.
Abstract in different language: The aim of our study is to define terms term and definition as the basic units of professional functional style. The aim is to define both key terms with regard to their definitions established in Czech and French / Francophone linguistic sources. The introductory part deals with the definition of professional functional style. The second part defines the term, terminology and types of definitions.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KRO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
978-80-261-0479-7 (FINAL)-31-41.pdf87,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD