Title: Perception-reception
Other Titles: Recepce – percepce – porozumění – interpretace ve vyučování cizímu jazyku
Authors: Fenclová, Marie
Horová, Helena
Vávra, Zdeněk
Citation: FENCLOVÁ, M. Perception-reception. In Horová, H., Vávra, Z. Cesty k porozumění textu. Plzeň: Digitální knihovna ZČU, 2022. s. 22-30. ISBN: 978-80-261-0479-7
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/51840
ISBN: 978-80-261-0479-7
Keywords: didaktika cizí jazyky recepce percepce porozumění interpretace
Keywords in different language: didactics foreign languages reception perception understanding interpretation
Abstract: Článek definuje pojmy recepce, percepce, porozumění a interpretace z hlediska didaktiky cizích jazyků.
Abstract in different language: The paper defines the concepts of reception, perception, understanding and interpretation from the point of view of the didactics of foreign languages.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KRO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
978-80-261-0479-7 (FINAL)-22-30.pdf125,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD