Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorDenková, Jana
dc.contributor.refereeHamplová Dana, Prof. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-2
dc.date.accessioned2023-06-09T11:30:13Z-
dc.date.available2022-5-12
dc.date.available2023-06-09T11:30:13Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-4-28
dc.identifier93400
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51979-
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zkoumání vlivu genderu virtuálních avatarů na jednání hráčů. V teoretické části vysvětluji vliv dramaturgické sociologie a genderu. Dále zmiňuji definici her spolu s hypotézami. V praktické části popisuji dvě dotazníková šetření použita při výzkumu. Po popisu nástrojů, interpretuji data a vznáším argumenty k jejich validitě a reprezentativnosti. Práci uzavírám shrnutím a doporučením v této oblasti výzkumu.cs
dc.format88 s. (88 280 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectgendercs
dc.subjecthráčcs
dc.subjectdramaturgická sociologiecs
dc.subjectgenderový stereotypcs
dc.subjectavatarcs
dc.subjectrolecs
dc.subjectvideohracs
dc.titleVliv genderu virtuálních avatarů na jednání hráčůcs
dc.title.alternativeThe influence of virtual avatars gender on the actions of playersen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programSociologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the investigation of the influence of gender of virtual avatars on players' actions. In the theoretical part I explain the influence of dramaturgical sociology and gender. Furthermore, I mention the definition of games along with the hypotheses. In the practical part I describe the two questionnaire surveys used in the research. After describing the instruments, I interpret the data and raise arguments on their validity and representativeness. I conclude the paper with a summary and recommendations in this area of research.en
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatedplayeren
dc.subject.translateddramaturgical sociologyen
dc.subject.translatedgender stereotypeen
dc.subject.translatedavataren
dc.subject.translatedroleen
dc.subject.translatedvideo gameen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Denkova.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Kalvas_BP_ved_Denkova.pdfPosudek vedoucího práce278,12 kBAdobe PDFView/Open
DenkovaBP-posudek-oponenta.pdfPosudek oponenta práce175,13 kBAdobe PDFView/Open
DENKOVA.PDFPrůběh obhajoby práce43,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.