Title: Právní aspekty online obchodování a ochrana spotřebitele
Other Titles: Legal aspects of e-commerce and consumer protection
Authors: Fialka, Martin
Advisor: Tloušťová Pavla, JUDr. Ph.D., MBA
Referee: Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52226
Keywords: online obchodování;ochrana spotřebitele;distanční smlouvy;prostředky ochrany spotřebitele;nekalé obchodní praktiky;nekalá soutěž
Keywords in different language: e-commerce;consumer protection;distance contracts;means of consumer protection;unfair commercial practices;unfair competition
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku online obchodování a ochrany spotřebitele. V první části zkoumá legislativu v oblasti online obchodování na vnitrostátní i evropské úrovni. Dále se konkrétněji věnuje specifikám ochrany spotřebitele v online obchodování. Následující část popisuje konkrétní prostředky ochrany spotřebitele. V závěru se pak autor věnuje tématu nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže.
Abstract in different language: The thesis focuses on the issue of e-commerce and consumer protection. In the first part it examines the legislation in the field of e-commerce at both national and European level. It also focuses more specifically on the specifics of consumer protection in e-commerce. The following section describes specific means of consumer protection. At the end, the author discusses the topic of unfair commercial practices and unfair competition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Fialka_Martin.pdfPlný text práce841,69 kBAdobe PDFView/Open
Fialka-2.pdfPosudek oponenta práce297,59 kBAdobe PDFView/Open
Fialka-1.pdfPosudek vedoucího práce874,08 kBAdobe PDFView/Open
Fialka Martin.pdfPrůběh obhajoby práce248,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.