Title: Analýza dodržování právních předpisů a právních náležitostí v prostředí e-commerce
Other Titles: Analysis of compliance with legislation and legal requirements in the e-commerce environment
Authors: Kučerová, Nikola
Advisor: Tloušťová Pavla, JUDr. Ph.D., MBA
Referee: Maisner Martin, JUDr. Ph.D., MCIArb
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52230
Keywords: podnikatel;spotřebitel;e-commerce;informační povinnost;obchodní podmínky;ochrana osobních údajů
Keywords in different language: business;consumer;e-commerce;information duty;commercial terms;data privacy protecton
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zejména informační povinností, kterou zákon ukládá podnikatelům, kteří provozují internetové obchody, dále obchodními podmínkami, zásadami zpracování osobních údajů a mimosoudním řešením spotřebitelských sporů. Praktická část je pak zaměřena na porovnávání dodržování informační povinnosti vybraných internetových obchodů a na shrnutí, co je těmito internetovými obchody nejčastěji zanedbáváno.
Abstract in different language: This thesis deals in particular with the information duty imposed by law on business owners who operate online businessses, as well as with commercial terms and conditions, principles of private data processing and out-of-court settlement of consumer disputes. The practical part of the thesis is focused on analysing compli-ance with the laws in selected online businesses and summarizes the most neglected duties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucerova Nikola DP.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
Kucerova-2.pdfPosudek oponenta práce771,58 kBAdobe PDFView/Open
Kucerova-1.pdfPosudek vedoucího práce891,07 kBAdobe PDFView/Open
Kucerova Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce247,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.