Title: Insolvenční správce a jeho úloha v oddlužení
Other Titles: Insolvency administrator and his role in solving issues of bankruptcy through debt relief
Authors: Němečková, Vendula
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52232
Keywords: insolvenční správce;oddlužení;insolvenční řízení;úpadek;dlužník
Keywords in different language: insolvency administrator;debt relief;insolvency proceedings;insolvency;debtor
Abstract: Diplomová práce je věnována roli insolvenčního správce v rámci oddlužení. Cílem této práce je utvoření uceleného přehledu o osobě insolvenčního správce a jeho předpokladech, a dále přiblížení této funkce širší veřejnosti, která ji často zaměňuje s funkcí soudního exekutora. Část práce je věnována oddlužení jako sanačnímu způsobu řešení úpadku dlužníka, přičemž tato část slouží k pochopení účelu a průběhu oddlužení. Práce přibližuje osobu insolvenčního správce jakožto důležitý subjekt insolvenčního řízení z mnoha úhlů pohledu. Poslední část této práce proto představuje chronologický přehled jednotlivých úkonů insolvenčního správce v průběhu oddlužení.
Abstract in different language: The diploma thesis is dedicated to the role of the insolvency administrator in debt relief. The aim of the thesis is to form a comprehensive overview of the insolvency administrator person and his preconditions and also to bring the insolvency administrator post closer to the general public who usually confuse him with executor. Part of the thesis is devoted to debt relief as a remediation method for resolving insolvency and it serves for understanding debt relief´s purpose and progress. The thesis approaches insolvency administrator as an important subject of an insolvency proceeding from many points of view. The last part of the thesis presents a chronological overview of the activities of the insolvency administrator in the entire process of debt relief.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Nemeckova_Vendula.pdfPlný text práce910,74 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova-1.pdfPosudek vedoucího práce176,54 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova-2.pdfPosudek oponenta práce994,94 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova Vendula.pdfPrůběh obhajoby práce249,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.