Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTloušťová Pavla, JUDr. Ph.D., MBA
dc.contributor.authorTruhlářová, Eliška
dc.contributor.refereeMaisner Martin, JUDr. Ph.D., MCIArb
dc.date.accepted2023-5-25
dc.date.accessioned2023-06-09T11:31:23Z-
dc.date.available2022-2-21
dc.date.available2023-06-09T11:31:23Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-3-31
dc.identifier92253
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/52237-
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou Autorského práva v internetových médiích. Co je médiem a konkrétněji, co je médiem internetovým. Jakými prostředky jsou díla na internetu užívána, jak jsou tam v hojném množství užívána neoprávněně a lidé, kteří je tam nahrají si toho ani nejsou vědomi. Že existují platformy, které fungují na tom principu, že na ně takový uživatelé díla nahrávají a že je obtížné takové lidi, kteří to tam nahrávají nelegálně dopadnout. Je to dlouhodobý a globální problém, u kterého existuje snaha jej řešit. To je jedním z důvodů, proč byla vydána Evropská směrnice 2019/790/ES. V práci je rozebráno, jaké kontroverze tato směrnice vyvolala, proč trvalo státům tak dlouho ji transponovat do svých právních řádů. Jaká její ustanovení jsou povedená, jaká až tolika ne a bylo by proto dobré je upravit. Dále se práce zabývá i Evropskou směrnicí 2019/789/ES, jejíž nejdiskutovanější ustanovení se zabývá právy tiskových vydavatelů. Že se právě tato ustanovení nelíbí nadnárodním společnostem zejména společnosti Google, který kvůli tomu změnil některé své služby, což se nelíbí ani menším mediálním platformám. Práce se tak zabývá tím, že obě směrnice měly sice hezkou ideu, ale jejich provedení bude potřeba ještě zřejmě dodělat a zlepšit.cs
dc.format65
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectautorská právacs
dc.subjectinternetová médiacs
dc.subjectevropské právocs
dc.subjectsměrnicecs
dc.subjecttranspozicecs
dc.subjectporušování autorského právacs
dc.titleAutorské právo v internetových médiíchcs
dc.title.alternativeCopyright in internet mediaen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the issue of Copyright in Internet media. What is a medium and more specifically what is an internet medium. How are the copyright works used on the Internet, how they are used there in large quantities without authorization and the people who upload them there are not even aware of it. That there are platforms that work on the principle that such users upload works on them and that it is difficult to affect such people who upload it there illegally. It is a long-term and global problem, and there is an effort to solve it. This is one of the reasons why European directive 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC was issued. What controversies did this directive cause, why did it take so long for states to transpose it into their legal systems. Some of its articles are good, some are not, and it would therefore be good to modify them. The work also deals with the European directive of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organizations and retransmissions of television and radio programs, and amending Council Directive 93/83/EEC, the most discussed article of the directive is about the rights of press publishers. That the regulation is not accept well by multinational companies, especially Google, which has changed some of its services because of this, which is also not accepted well by smaller media platforms. The work thus deals with the fact that both directives had a nice idea, but their implementation will probably still need to be completed and improved.en
dc.subject.translatedcopyrighten
dc.subject.translatedinternet mediaen
dc.subject.translatedeuropean lawen
dc.subject.translateddirectivesen
dc.subject.translatedtranspozitionen
dc.subject.translatedviolation of copyrighten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - Eliska Truhlarova.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Truhlarova-2.pdfPosudek oponenta práce750,89 kBAdobe PDFView/Open
Truhlarova-1.pdfPosudek vedoucího práce934,6 kBAdobe PDFView/Open
Truhlarova Eliska.pdfPrůběh obhajoby práce238,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.