Title: Evropská diplomacie a konzulární ochrana jako aspekt občanství Evropské unie
Other Titles: European Diplomacy and Consular Protection as an Aspect of EU Citizenship
Authors: Brožek, Jan
Advisor: Mach Tomáš, JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Větrovský Jaroslav, Mgr. PhD.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52469
Keywords: evropská unie;evropská služba pro vnější činnost;delegace evropské unie;diplomacie;vnější činnost unie;vysoký představitel unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku;lisabonská smlouva
Keywords in different language: european union;european external action service;delegations of european union;diplomacy;external action of the union;high representative of the union for foreign affairs and security policy;lisbon treaty
Abstract: Práce cílí na vysvětlení systému Evropské diplomacie se svými specifiky a úskalími. Zároveň popisuje trnitou cestu procesu evropské integrace v této oblasti. Zaměřuji se tak v práci zejména na vysvětlení činnosti Evropské služby pro vnější činnost s důrazem na činnost delegací. Zároveň si práce klade za cíl přiblížit čtenáři problematiku konzulární ochrany jako jednoho z aspektů občanství Evropské unie.
Abstract in different language: The thesis aims to explain the system of European diplomacy with its specificities and pitfalls. It also describes the thorny path of the European integration process in this area. Thus, the main focus of the thesis is on explaining the work of the European External Action Service, with an emphasis on the work of delegations. At the same time, the thesis aims to introduce the reader to the issue of consular protection as one of the aspects of European Union citizenship.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - EvrDip.pdfPlný text práce756,56 kBAdobe PDFView/Open
Brozek_posudek_oponent-1.pdfPosudek oponenta práce379,66 kBAdobe PDFView/Open
Brozek_Jan_DP_2022.pdfPosudek vedoucího práce182,14 kBAdobe PDFView/Open
brozek.pdfPrůběh obhajoby práce312,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.