Title: Biopolitika drogové problematiky v kontextu České republiky
Other Titles: Biopolitics of Drug Issues in the Context of the Czech Republic
Authors: Staník, Richard
Advisor: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52480
Keywords: drogy;proti drogová politika;biopolitika;diskurs;biomoc
Keywords in different language: drugs;anti-drug policy;biopolitics;discourse;biopower
Abstract: Tato diplomová práce, se zaměřuje na analýzu drogové problematiky v České republice v kontextu teorií a konceptů představených Michaelem Foucaultem. Cílem této práce je zmapovat řezy, transformace a zlomy v souvislosti drogové problematiky. V druhé řadě, se práce zabývá, jakým způsobem byla poskytována péče drogově závislé populaci.
Abstract in different language: This master's thesis focuses on the analysis of drug-related issues in the Czech Republic in the context of theories and concepts introduced by Michel Foucault. The aim of this work is to map the cuts, transformations, and turning points in relation to drug issues. Secondly, the study examines how care was provided to the drug-dependent population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Richard_Stanik.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
formular-k-hodnoceni-diplomove-prace-posudek-vedouciho RS.pdfPosudek vedoucího práce115,79 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_Stanik_DP_OP.pdfPosudek oponenta práce99,49 kBAdobe PDFView/Open
STANIK.PDFPrůběh obhajoby práce34,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.